Львівський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення
ГоловнаМапа сайтуE-Mail

Довідка про роботу центру за 2018 рік

                                      Довідка

про організацію надання медичної  допомоги постраждалому населенню внаслідок аварії на ЧАЕС у Львівській області у 2018 році

 

           В Національному Реєстрі України по Львівській області накопичувальна база даних постраждалого населення від наслідків аварії на ЧАЕС становить 13276 осіб.

 

Станом на 01.01.2019р. на диспансерному обліку знаходиться 6725 постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС. 

 

  По групах первинного обліку:  2018р.                   2017р.           

- ліквідатори   -                   3730 (55,5%)           3839 (55,2%)                          

- евакуйовані  -                    595  (8,8%)             600( 8,6%)                                                                                 
- переселені     -                   1065 (15,5%)          1084  (15,6%)                         

діти               -                    1335 (19,9%)           1432  (20,6%)                         

 

Впродовж останніх років спостерігається значне зменшення кількості постраждалого населення від наслідків аварії на ЧАЕС у зв’язку із смертністю дорослих потерпілих, а також позбавленням дітей, які досягли 18-ти років, статусу постраждалих. В даний час на території України діє 2-і експертні комісії, які встановлюють  причинний зв’язок захворювання  дітям з наслідками аварії на ЧАЕС (Рівенська, Київська) згідно наказу МОЗ України діти до досягнення 18-ти річчя закладами  охорони здоров’я повинні скеровуватись в Рівненську регіональну комісію по встановленню причинного зв’язку. Якщо дитина не була скерована і їй невстановлений причинний зв'язок захворювання з наслідками аварії на ЧАЕС вона втрачає пільги.

       Медична допомога постраждалому населенню надається наступними лікувальними закладами: обласним спеціалізованим центром радіаційного захисту населення, центральними районними лікарнями, міськими центральними лікарнями області і м.Львова і розпорядженнями голови ЛОДА від 07.06.2011р. № 516/0/5-11 та від 12.03.2012р. №150/0/5-12 «Про мережу спеціалізованих медичних закладів області, що забезпечують лікування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» визначено заклади охорони здоров’я для проведення стаціонарного лікування, а саме:

КНП "Львівська обласна клінічна лікарня" - 40 ліжок

КНП "Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих"- 40 ліжок

КНП "Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр"- 20 ліжок 

Львівського державного онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру - 20 ліжок                                                                                 

КПН "Львівський  обласний  лікувально-діагностичний  кардіологічний центр"- 10 ліжок

КПН "Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр"- 10 ліжок

КПН "4 міська клінічна лікарня м.Львова"- 20 ліжок                                                                              

         Консультативно-діагностичну амбулаторно-поліклінічну і організаційно-методичну допомогу здійснює обласний спеціалізований центр радіаційного захисту населення. Крім того консультативно-діагностичну та стаціонарну допомогу постраждале населення отримує в обласному діагностичному центрі, в обласному ендокринологічному диспансері, обласній психіатричній лікарні та інших ЗОЗ. Фінансування здійснюється відповідно до кошторисних призначень за кошти медичної субвенції та обласного бюджету.

          В центрі працює поліклінічне відділення: кабінет УЗД, ендоскопічний кабінет, кабінети функціональної діагностики, клініко-біохімічна лабораторія, маніпуляційний кабінет, кабінет масажу, відділення медичної статистики та ведення Національного реєстру. Ведеться амбулаторний прийом по 16-ти лікарських спеціальностях. Функціонує регіональна міжвідомча експертна комісія по встановленню причинного зв'язку з дією іонізуючого опромінення для 8 областей Західного регіону.

           Проведено головною акредитаційною комісією при МОЗ України акредитацію закладу, підтверджено першу  категорію.

З 1 листопада 2018 року комунальний заклад Львівської обласної ради Львівський обласний
спеціалізований центр радіаційного захисту населення перетворився у комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради "Львівський обласний спеціалізований центр радіаційного захисту населення".

З 11 грудня 2018 року центр РЗН зареєструвався у програмах "Національної служби здоров'я України"  та Helsi  і розпочато укладання договорів з  постраждалим населенням, членами їх сімей та мешканцями м.Львова з сімейним лікарем про надання первинної медико-санітарної допомоги.

           З грудня 2018 року ведеться прийом лікаря загальної практики сімейної медицини.

 

           Центр забезпечений комп’ютерами, впроваджено програми «Державний Національний Реєстр», «Тріола-Зарплата», «Кадри», «Електронний реєстр листків непрацездатності», "Електронний реєстр виписки безкоштовних ліків", "Електронний варіант "Виписки амбулаторного обстеження", "МеДок", електронний реєстр відвідувань пацієнтів з врахуванням персональної сторінки на кожного лікаря.

Для покращення комунікаційного зв'язку із лікуючими лікарнями ЗОЗ області з січня 2018 року впроваджено  електронну передачу "Виписки" та "Медичного заключення" про результати обстеження та наданні рекомендації хворим, які пройшли лабораторне та інструментальне обстеження у центрі.

 

Затверджено бюджетом кошторисних призначень 7135,8 тис.грн., виконано 7135,6 тис.грн., що становить 100% від затвердженого бюджету 

 • профінансовано 7135,6 тис.грн., 100% до затвердженого бюджету

 • профінансовано до мінімальної розрахункової потреби 100 %

 • заборгованості по заробiтнiй платi немає

 • заборгованості по індексації      немає             

 • станом на 01.01.2019р. по установі відсутня  кредиторська заборгованість.

 

 • якi заходи вжито з економiї бюджетних коштів і як використано зекономлені кошти

 

Економія коштів по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» спрямовано на  КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних» - 5,0 тис.грн. за повірку медичного обладнання та КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» -0,5тис грн за функціональне навчання в сфері цивільного захисту. По КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» спрямовано на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних» -15,0 тис грн за поточний ремонт та КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 0,2 тис грн за функціональне навчання в сфері цивільного захисту. По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» спрямовано на КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» -2,0 тис грн за навчання членів тендерного комітету. По КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» спрямовано на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -1,0 тис грн на виплату заробітної плати за грудень 2018 р. Всього спрямовано зекономлених коштів  на суму 23,7 тис грн.

  Зекономлені кошти працівників центру за рахунок  відпусток  без збереження заробітної плати склали у 2018р. - 96,6 тис.грн.

  

У 2018 році з числа оглянутих диспансеризацією охоплено 98,1% (  6598 осіб) постраждалого населення. У 2017 році диспансеризаціє було охоплено 97,6% (6788 осіб).

      

         У 2018 році амбулаторно проліковано 5621 постраждалих, що становить 96,3  % (ліквідаторів –  3491 , евакуйованих - 559 , переселених – 892, діти - 679). У 2017 році амбулаторно проліковано 5732 постраждалих, що становить 96,2% (ліквідаторів – 3532, евакуйованих - 561, переселених – 892, діти - 747).

Медикаментозне забезпечення хворих за рецептами лікарів та зубопротезування (10 відсотків від загальної суми фінансування) здійснюється департаментом соціального захисту населення відповідно до розподілу видатків "Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС" за територіальним принципом і заключених угод між відділами соціального захисту населення і аптечними та стоматологічними закладами. У 2017 році було виділено 2 440 200 грн . Розпорядником коштів є департамент соціального захисту населення.

 

У 2018 році  стаціонарно в ЗОЗ області   проліковано     1470 постраждалих, що становить 25,2 % витрати були з кошторисних призначень на установи затрачено 486341,06 тис.грн. Крім того з державного бюджету виділено 206900грн., які було розподілено ДОЗ ЛОДА між закріпленими стаціонарними  закладами і використано в повному обсязі. 

 

У 2018 році по області санаторно-курортним лікуванням було охоплено   437 постраждалих (що становить 7,5%), з них дорослих – 399  , дітей – 38 . У 2017 році по області санаторно-курортним лікуванням було охоплено  514 постраждалих (що становить 8,6%), з них дорослих – 483, дітей – 31. Санаторно-курортні путівки виділяються департаментом соціального захисту населення. Невисокий відсоток оздоровлення постраждалого населення від наслідків аварії на ЧАЕС пояснюється недостатнім фінансуванням і зменшенням виділених путівок для постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС.

 

Впродовж 2018 року проліковано в реабілітаційних відділеннях ЗОЗ області та інших закладах 118 осіб (що становить 2%), з них дорослих – 117 , дітей – 1 . Впродовж 2017 року проліковано в реабілітаційних відділеннях ЗОЗ області та інших закладах 151 особи (що становить 2,5%), з них дорослих – 115, дітей –36. 

 

           Рівень поширеності хвороб серед постраждалого дорослого населення в 2018 році становить 5338,0 на 1000 постраждалих (2017 році становить 5088,4 на 1000 постраждалих).

 

 

В структурі поширеності постраждалих найбільшу частку займають:

 

2018

2017

- х-би системи кровообігу   

  1562,6 на 1000постраждалих

 1487,1 на 1000постраждалих

- х-би органів травлення     

 1122,0 на 1000 постраждалих

 1094,3 на 1000 постраждалих

- х-би органів дихання

   578,6 на 1000 постраждалих

   497,8 на 1000 постраждалих

      

 

Рівень захворюваності постраждалого населення області серед дорослих становить у 2018 році  417,4 на 1000 постраждалих (у 2017 році 462,8 на 1000 постраждалих). 

 

В структурі захворюваності постраждалих найбільшу частку займають:

 

 

2018

2017

- х-би органів дихання     

  186,0 на 1000 постраждалих

190,0  на 1000 постраждалих

- х-би системи кровообігу      

  59,6 на 1000 постраждалих

   66,3 на 1000 постраждалих

- х-би органів травлення        

  35,3  на 1000 постраждалих

   42,5 на 1000 постраждалих

 

     Станом на 01.01.2019 року серед постраждалого населення  1356 осіб, визнано інвалідами внаслідок аварії на ЧАЕС, в т.ч. 37 дітей. Первинно визнано інвалідами серед дорослого постраждалого населення у 2018році – 23 особи, у 2017 році – 29 осіб (дорослих – 27 осіб, дітей – 2 особи).

 

Структура первинної інвалідності серед дорослого населення:

 

 • хвороби серцево-судинної системи    -   12 осіб;

 • злоякісні новоутворення                      -     7 осіб;

 • хвороби ендокринної системи           -     2 осіб;

 • хвороби органів травлення                  -     1 особа;

 • розлади психіки та поведінки              -     1 особа.

 

    В медичних закладах області знаходяться на постійному обліку 4 ліквідатори з променевою хворобою, які отримують відповідне обстеження, лікування та оздоровлення.

 

         У 2018 році померло 122 хворих, показник смертності серед дорослого населення становив 22,3 на 1000 постраждалих. (У 2017 році померло 99 осіб – 17,7 на 1000 постраждалих).

 

       Найбільша частка в структурі смертності становить: 

 

2018

2017

- хвороби с-ми кровообігу                      

  58 (47,5%)

53 (53,5%)

- онкозахворювання                                

36 (29,5%)

31 (31,3%)

- хвороби органів травлення

10 (8,2%)

5 (5,1%)

- травми та отруєння                               

6 (5,0%)

6 (6,1%)

- симптоми, ознаки та відхилення

4 (3,3%)

-

- хвороби органів дихання                      

3 (2,5%)

1 (1%)

- інфекційні та паразитарні х-би            

1 (0,8%)

-

- хвороби сечостатевої системи             

1 (0,8%)

-

- хвороби нервової системи                   

1 (0,8%)

2 (2%)

- хвороби ендокринної системи

1 (0,8%)

1 (1%)

- розлади психіки та поведінки

1 (0,8%)

-

        

         

 

           Дитяче населення:

 

Рівень поширеності  захворювань серед постраждалих дітей у 2018р. – 1422,1 на 1000 постраждалих (2017р. –1491,9 на 1000 постраждалих).

 

Найбільша частка поширеності по нозологіях становить:

 

2018

2017

- хвороби органів дихання

764,7 на 1000 постраждалих

 788,3на 1000 постраждалих

- хвороби органів травлення

111,3 на 1000 постраждалих

 121,0 на 1000 постраждалих

- хвороби кістково-м’язевої   с-ми та сполучної тканини     

109,7 на 1000 постраждалих

 128,3на 1000 постраждалих

- хвороби ендокринної системи

101,7 на 1000 постраждалих 

 106,2 на 1000 постраждалих 

                

Рівень захворюваності серед постраждалих дітей в 2018 році становить 600,2 на 1000 постраждалих (в 2017 році –635,7 на 1000 постраждалих).

 

          Найбільша частка по нозологіях становить:   

 

 

2018

2017

- х-би органів дихання            

 500,8 на 1000 постраждалих        

521,4 на 1000 постраждалих        

- х-би органів травлення          

   18,3 на 1000 постраждалих         

  16,2  на 1000 постраждалих         

- х-би кістково-м’язевої  

   с-ми  та сполучної тканини                

   11,1 на 1000 постраждалих

  10,3  на 1000 постраждалих

- х-би ендокринної системи     

   5,6 на 1000 постраждалих         

  11,1 на 1000 постраждалих         

 

У 2018 році первинно визнано  дітей інвалідами внаслідок аварії на ЧАЕС не було (у 2017р. – 2 дітей).

 

           У 2018 році дитячої смертності не було, у 2017р. померло 2 дітей.

 

    Головою Львівської обласної державної адміністрації у 2018 році видано  3 розпорядження, а саме:

Розпорядження «Про затвердження заходів до «Дня чорнобильської катастрофи».

Розпорядження «Про комісію з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи при ОДА».

Розпорядження «Про утворення координаційно-дорадчого органу обласної державної адміністрації у справах вразливих категорій громадян».

 

Впродовж 2018 року спільно з департаментом охорони здоров’я та департаментом соціального захисту населення Львівської ОД проведено 5 «круглих столів» з громадськими організаціями щодо проблем «чорнобильців»:

- по забезпеченню лікарськими засобами постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС за рецептам лікарів;

- «круглий стіл» з хворими на  променеву хворобу ;

- З громадськими організаціями «Союз Чорнобиль України», «Матері Чорнобиля», «Інваліди Чорнобиля» щодо медичного забезпечення;

-  «Медичне забезпечення постраждалих,  реабілітаційне лікування»;

– Спільно з представниками громадських організацій «Союз Чорнобиль України», «Матері Чорнобиля», «Інваліди Чорнобиля», «Полин Чорнобиля», «Всеукраїнська спілка ліквідаторів-інвалідів «Чорнобиль-86»  по проблемних питаннях соціального захисту постраждалих, та по реформуванню охорони здоров’я.

          Підготовлено матеріали і взято участь у роботі 4 засіданнях Координаційної ради у голови ЛОДА та його заступників  щодо   соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС».

          Підготовлено матеріали і взято участь у роботі  12 засіданнях Координаційних рад РДА Сихівського, Франківського, Шевченківського, Залізничного, Личаківського районів м. Львова.

Взято участь у Всеукраїнській виїздній нараді-семінарі «Питання забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи» м.Трускавець.

            Взято участь у нараді Національного наукового центру радіаційної медицини Академії медичних наук України та МОЗ України по питанню впровадження реформ в закладах охорони здоров'я, що надають допомогу постраждалому населенню від наслідків аварії на ЧАЕС.

Проведено науково-практичну конференцію, присвячену 20-ти річчю створення Львівського обласного спеціалізованого диспансеру РЗН за участю МОЗ України  Київського центру радіаційного захисту населення, представників Львівської обласної ради, Львівської обласної державної адміністрації, департаменту охорони здоров'я , департаменту соціального захисту населення, громадських організацій 

            Проведено 4 семінарських занять з лікарями районів і міст області, які відповідають за обслуговування потерпілого населення від наслідків аварії на ЧАЕС, щодо надання медичної допомоги потерпілому населенню.

         В ЛОС центрі радіаційного захисту населення функціонує громадська консультативна (опікунська) наглядова рада центру в склад якої входять громадські організації, юристи, ЗМІ. Впродовж 2018р. відбулося 5 засідань опікунської ради.

         Надаються безкоштовні консультації з юридичних питань працівниками кафедри медичного права Львівського національного медичного університету ім.. Данила Галицького працівникам центру та постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС.

 

        У центрі на громадських засадах запроваджено консультативну допомогу населенню постраждалому внаслідок аварії на ЧАЕС лікарем-психотерапевтом, членом громадської консультативної (опікунської) ради.

        Налагоджено тісну співпрацю з всіма чорнобильськими громадськими організаціями області («Союз Чорнобиль України», «Ветерани Чорнобиля», «Матері Чорнобиля», «Інваліди Чорнобиля», «Всеукраїнська спілка ліквідаторів інвалідів «Чорнобиль 86», «Полин Чорнобиля», «Покоління Чорнобиля», «Діти Чорнобиля та іншими ГО).

 

         - до 32-ї річниці від аварії на ЧАЕС спільно з представниками Львівської обласної державної адміністрації, Департаменту охорони здоров’я ЛОДА, Департаменту соціального захисту населення ЛОДА,  Львівської міської ради, Сихівської райадміністрації, громадських організацій “Союз Чорнобиль України”, “Інваліди Чорнобиля”, “Діти Чорнобиля”, “Матері Чорнобиля”, “Всеукраїнське об’єднання ветеранів Чорнобиля”, “Покоління Чорнобиля”,  “Полин Чорнобиля” взято участь у мітингу-реквіємі біля пам’ятного знака “Жертвам і героям Чорнобиля” та "круглому столі" за участі голови ЛОДА, Львівської обласної ради та департаментів ЛОДА.

         - до Дня ліквідатора було взято участь у мітингу-реквіємі з нагоди вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та "круглому столі" за участі голови ЛОДА, Львівської обласної ради та департаментів ЛОДА.

         - проведено зустрічі із особами, які знаходяться на диспансерному обліку з приводу променевої хвороби.

         - спільно з громадськими організаціями “Союз Чорнобиль України”, “Інваліди Чорнобиля”, “Діти Чорнобиля”, “Матері Чорнобиля”, “Всеукраїнське об’єднання ветеранів Чорнобиля”, “Покоління Чорнобиля”,  “Полин Чорнобиля” взято участь у теле та радіо передачах місцевих телеканалів.

 

          Проведено аудит поставленого медичного обладнання ГО «Допомога для України» м.Мюнхен Німеччина. Складено пропозиції про поставку медичного обладнання у 2019 році.

          До 32-ї річниці аварії на ЧАЕС лікарями центру оглянуто 100% інвалідів, захворювання яких пов’язане із наслідками аварії на ЧАЕС, проведено медичні огляди осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

В 2018 році впроваджено 14 нових методик обстеження та лікування постраждалого населення від наслідків аварії на ЧАЕС, а саме:

- спільно з науковцями  «Національного інституту терапії імені Л.Т.Малої НАМН України» м.Харків лікарями центру  впроваджено  8 методик:

1.Спосіб діагностики генетично-детермінованих інсулінорезистентності та атеросклерозу при гіпертонічній хворобі та супутньому цукровому діабеті 2 типу;

2.Спосіб оцінки ефективності антигіпертензивної дії олмесартану в комбінації з індапамідом у хворих з артеріальною гіпертензією, що перебігає на фоні ожиріння;

3.Спосіб діагностики адипокінової дисфункції у хворих з поєднаним перебігом постінфарктного кардіосклерозу  і цукрового діабету 2 типу;

4.Спосіб лікування пацієнтів з гіпертонічною хворобою і супутнім цукровим діабетом 2 типу;

5.Спосіб діагностики генетично-детермінованих інсулінорезистентності та атеросклерозу при гіпертноічній хворобі та супутньому цукровому діабету 2 типу;

6.Спосіб діагностики метаболічних порушень у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу;

7.Спосіб визначення ступеня ризику розвитку атеросклерозу у хворих на артеріальну гіпертензію, асоційовану з ожирінням;

8. Спосіб оцінки ефективності лікування гіпертонічної хвороби, що ускладнена синдромом хронічної серцевої недостатності зі збереженою систолічною функцією лівого шлуночка

- спільно з науковцями ДНУ  «Науково-практичним центром профілактичної та клінічної медицини" державного управління справами лікарями центру впроваджено  1 методику:

1. Методологія впровадження медико-соціологічного моніторингу та оцінювання в практику закладу охорони здоров'я

- спільно з науковцями  ДВНЗ "Івано-Франківським медичним університетом" лікарями центру впроваджено 2 методики:

1. Додаткові методики діагностики хронічної серцевої недостатності у хворих із хронічною хворобою нирок, яка корегована гемодіалізом;

2.Спосіб оптимізації лікування хронічної серцевої недостатності у хворих із хронічною хворобою нирок, корегованої гемодіалізом

 

- спільно з науковцями  ДВНЗ "Тернопільським  медичним університетом ім. І.Я.Горбачевського" лікарями центру впроваджено 2 методики:

1. Спосіб корекції трофологічної недостатності у хворих на хронічний панкреатит із порушенням прооксидатно-антиоксидатного статусу;

2. Спосіб медикаментозної корекції проявів серцевої недостатності у хворих на стабільну стенокардію та субклінічний гіпотиреоз

 

     -спільно з науковцями   вищого ДНЗУ "Українською  медичною стоматологічної академією" впроваджено 1  методику:

1. Раціональна цитопротекторна терапія коморбідної патології: ішемічної хвороби серця із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень.

 

          Клініко-діагностичною лабороторією центру у 2018 році впроваджено визначення  коефіцієнту атерогенності у хворих з серцево-судинною патологією та холестерину низької щільності.

 

       Лікарями центру у 2018 році видано 3 наукові статті у медичних журналах та 10 статей в ЗМІ. Взято участь у міжнародних, Всеукраїнських, регіональних та обласних науково-практичних конференціях.

 

 На стаціонарне лікування у ННЦРМ АМН України було скеровано  10  осіб.

        Впродовж 2018 року лікарями центру здійснено вісім бригадних  виїздів в ЗОЗ області проведено ультразвукові обстеження та відібрано хворих на дообстеження та лікування у спеціалізованих обласних медзакладах.

       

В 2019 році планується спільно з наукоцями «Національного інституту терапії імені Л.Т.Малої НАМН України» м.Харків, Національним науковим центром радіаційної медицини Академії медичних наук України м.Київ та Львівським Національним медичним університетом ім.. Данила Галицького лікарями центру  впровадження    нових методик для лікування постраждалого населення.

 

        Лікарями центру 2018 році видано наукові статті у медичних журналах та 10 статей в ЗМІ. Взято участь у міжнародних, Всеукраїнських, регіональних та обласних науково-практичних конференціях, теле і радіо передачах.

 

         Проблеми:

1. У зв’язку з подорожчанням вартості лікарських засобів виділена сума коштів ( розпорядником коштів є департамент соціального захисту населення ЛОДА) аптечним закладам для відпуску лікарських засобів за безоплатними рецептами лікарів була недостатньою.

 

2. Недостатня кількість виділених департаментом соціального захисту населення ЛОДА санаторно-курортних путівок  не дало змоги  оздоровити більшу кількість, хворих постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

3. Недостатньо фінансуються заклади охорони здоров'я закріплені розпорядженням голови ЛОДА для проведення стаціонарного лікування. У2018 році  витрачено 486341,06 грн. На стаціонарне лікування на 2019 рік департаментом соціального захисту населення ЛОДА  виділено з державного бюджету МОЗ України 219600 грн.

 

4. При проведенні реформування галузі важливо зберегти в районних і міських установах відповідальних осіб за надання медичної допомоги постраждалому населенню від аварії на ЧАЕС.

 

У 2019  році плануємо:

 

- продовження робіт з вивчення детермінованих і стохастичних ефектів особливо серед осіб, що зазнали загального опромінення в дозах понад 250мЗв та на щитоподібну залозу понад 2 ГР.

 

- продовжити диспансерне спостереження і моніторинг порушень найбільш чутливих до радіаційного впливу органів і систем у віддалений період.

 

- продовжити роботу щодо профілактики захворювань спрямованих на зменшення онкологічної та онкогематологічної патології.

 

- продовжувати бригадні виїзди в райони і міста області з метою проведення диспансерних оглядів постраждалого населення та відбору хворих на до обстеження та лікування в обласних спеціалізованих медичних закладах.

 

- взяти участь у організації та проведенні засідань «круглого столу» та координаційної ради  з питань медичних та соціальних проблем потерпілого населення на ЧАЕС в ЛОДА,ДОЗ ЛОДА, ДСЗ ЛОДА, адміністрацій Львівської міської ради та РДА області, громадськими організаціями «Союз Чорнбиль України», «Інваліди Чорнобиля», «Діти Чорнобиля», «Матері Чорнобиля».

 

- продовжити співпрацю з Національним науковим центром радіаційної медицини АМН України, інститутом терапії ім..ак.М.Малої, науковцями ЛНМУ ім..Данила Галицького, по впровадженню нових методів діагностики та лікування,  продовжити співпрацю з німецькою громадською організацією «Допомога для України»

 

- вдосконалення роботи медико-соціальних експертних комісій з оформлення індивідуальних програм реабілітації та адаптації інвалідів, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

 

- забезпечення реабілітаційним лікуванням постраждалих у відділеннях відновного лікування Моршинської МЛ, Східницької лікарні та обласної лікарні відновного лікування.

 

- проведення диспансерних оглядів всіх постраждалих і напрацювання відповідних рекомендацій для їх лікування та оздоровлення

 

 

   Директор                                                       Т.П.Пошивак

Довідка

про організацію надання медичної  допомоги постраждалому населенню внаслідок аварії на ЧАЕС у Львівській області у 2017 році
          
В Національному Реєстрі України по Львівській області накопичувальна база даних постраждалого населення від наслідків аварії на ЧАЕС становить 13195  осіб.

 

Станом на 01.01.2018р. на диспансерному обліку знаходиться 6955 постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС.

 

  По групах первинного обліку:                   2017р.                                       2016р.           

- ліквідатори   -                                           3839 (55,2%)                          3908  (54,8%)                                              

- евакуйовані  -                                            600  (8,6%)                              608    (8,5%)                                                   
 
- переселені     -                                         1084  (15,6%)                          1095  (15,4%)                          

діти               -                                         1432  (20,6%)                         1522  (21,3%)                                                               

 

Впродовж останніх років спостерігається значне зменшення кількості постраждалого населення від наслідків аварії на ЧАЕС у зв’язку із смертністю дорослих потерпілих, а також позбавленням дітей, які досягли 18-ти років,  статусу постраждалих.   В даний час на території України діє 2-і експертні комісії, які встановлюють  причинний зв’язок захворювання  дітям з наслідками аварії на ЧАЕС (Рівенська, Київська) згідно наказу МОЗ України діти до досягнення 18-ти річчя закладами  охорони здоров’я повинні скеровуватись в Рівненську регіональну комісію по встановленню причинного зв’язку. Якщо дитина не була скерована і їй невстановлений причинний зв'язок захворювання з наслідками аварії на ЧАЕС вона втрачає пільги.

           

       Медична допомога постраждалому населенню надається наступними лікувальними закладами: обласним спеціалізованим диспансером радіаційного захисту населення, центральними районними лікарнями, міськими центральними лікарнями області і м.Львова і розпорядженнями голови ЛОДА від 07.06.2011р. № 516/0/5-11 та від 12.03.2012р. №150/0/5-12 «Про мережу спеціалізованих медичних закладів області, що забезпечують лікування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» визначено заклади охорони здоров’я для проведення стаціонарного лікування, а саме:

- Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих – 40 ліжок;

- Львівська обласна клінічна лікарня – 40 ліжок;

-Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр – 20 ліжок;

- Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр – 20 ліжок;

- Львівський обласний державний лікувально-діагностичний кардіологічний центр – 10 ліжок;

- Львівський Західноукраїнський спеціалізований дитячий  медичний центр – 10 ліжок;

- 4-а міська клінічна лікарня м. Львова – 20 ліжок денного перебування.

       

         Консультативно-діагностичну амбулаторно-поліклінічну і організаційно-методичну допомогу здійснює обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення. Крім того консультативно-діагностичну та стаціонарну допомогу постраждале населення отримує в обласному діагностичному центрі, в обласному ендокринологічному диспансері, обласній психіатричній лікарні та інших ЛПЗ. Фінансування здійснюється відповідно до кошторисних призначень за кошти медичної субвенції та обласного бюджету.

          В диспансері працює поліклінічне відділення: кабінет УЗД, ендоскопічний кабінет, кабінети функціональної діагностики, клініко-біохімічна лабораторія, маніпуляційний кабінет, кабінет масажу, відділення медичної статистики та ведення Національного реєстру. Ведеться амбулаторний прийом по 16-ти лікарських спеціальностях. Функціонує регіональна міжвідомча експертна комісія по встановленню причинного зв'язку з дією іонізуючого опромінення для 8 областей Західного регіону.

           Диспансер забезпечений комп’ютерами, впроваджено програми «Державний Національний Реєстр», «Тріола-Зарплата», «Кадри», «Електронний реєстр листків непрацездатності», "Електронний реєстр виписки безкоштовних ліків", "Електронний варіант  "Виписки амбулаторного обстеження",  "МеДок", електронний реєстр відвідувань пацієнтів з врахуванням персональної сторінки на кожного лікаря.

Для покращення комунікаційного зв'язку із лікуючими лікарнями ЗОЗ області у 2017 році розроблено з січня 2018 року впроваджується електронна передача "Виписки" та "Медичного заключення" про результати обстеження та наданні рекомендації хворим, які пройшли лабораторне та інструментальне обстеження у диспансері.

 

          У 2017 році було затверджено бюджетом кошторисних призначень 4826,7 тис.грн., виконано 4826,4 тис.грн., що становить 99,9 % від затвердженого бюджету

-        профінансовано 4826,4  тис.грн., 99,9 % до затвердженого бюджету         

-        профінансовано до мінімальної розрахункової потреби 99,9 %

-        заборгованості по заробiтнiй платi        немає

-        заборгованість по індексації       немає             

-        отримано позабюджетних коштів  (поступлення в натуральній формі)  66,3 тис.грн.

-        станом на 01.01.2018р. по установі немає  кредиторської заборгованості.

 

Впродовж року вживались заходи з економії бюджетних коштів у зв'язку з недостатнім фінансуванням.

           Економія коштів 34,0 тис.грн. по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання»  спрямовано на  КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 22,0 тис.грн. та КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 12,0 тис.грн.  спрямовано на закупівлю пального, канцтоварів, періодичну підписку видань. Зекономлені кошти працівників диспансеру за рахунок  відпусток  без збереження заробітної плати склало у 2017р. - 70.3 тис.грн.

 

 По КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» кошторисом видатків на 2017 рік передбачено 175500 грн.; профінансовано – 175500грн.; виконано - 175500грн.

   По КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання і водовідведення» кошторисом видатків передбачено 2600грн., профінансовано – 2598грн. 87коп., виконано –2598грн. 87 коп.

   По КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» кошторисом видатків на 2017 рік передбачено 32800 грн., профінансовано – 32703грн. 52 коп., виконано –32703. 52 коп.

 

           

  

            У 2017 році з числа оглянутих диспансеризацією охоплено 97,6% (6788 осіб) постраждалого населення. У 2016 році диспансеризаціє було охоплено 97,3% (6942 осіб).

      

         У 2017 році амбулаторно проліковано  5732 постраждалих, що становить 96,2  % (ліквідаторів – 3532 , евакуйованих -561 , переселених –892 , діти -747 ). У 2016 році амбулаторно проліковано 5524 постраждалих, що становить 96,2% (ліквідаторів – 3401, евакуйованих - 555, переселених – 836, діти - 732).

Медикаментозне забезпечення хворих за рецептами лікарів та зубопротезування (10 відсотків від загальної суми фінансування) здійснюється департаментом соціального захисту населення відповідно до розподілу видатків "Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС" за територіальним принципом і заключених угод між відділами соціального захисту населення і аптечними та стоматологічними закладами. У 2017 році було виділено 2 440 200 грн . Розпорядником коштів є департамент соціального захисту населення.

 

У 2017 році  стаціонарно в ЛПЗ області    проліковано 1516  постраждалих, що становить 25,5 % витрати були з кошторисних призначень на установи затрачено 383436,47тис.грн. Крім того з державного бюджету виділено 79370 грн., які було розподілено ДОЗ ЛОДА між закріпленими стаціонарними  закладами і використано в повному обсязі.

 

На стаціонарне лікування у Національний науковий центр радіаційної медицини АМН України було скеровано 14 осіб.

 

   

           Впродовж 2017 року бригадою лікарів ЛОС диспансеру РЗН здійснено  6 кураторських виїздів в райони і міста області (Жидачівська, Сокальська, Ст.Самбірська, Турківська ЦРЛ, Бориславська і Трускавецька МЛ), оглянуто 148  хворих, проведено ультразвукові обстеження та відібрано хворих на дообстеження та лікування у спеціалізованих обласних медзакладах.

           

У 2017 році по області санаторно-курортним лікуванням було охоплено    514  постраждалих (що становить 8,6 %), з них дорослих – 483 , дітей – 31. У 2016 році по області санаторно-курортним лікуванням було охоплено  529 постраждалих (що становить 9,2%), з них дорослих – 483, дітей – 46. Санаторно-курортні путівки виділяються департаментом соціального захисту населення. Невисокий відсоток оздоровлення постраждалого населення від наслідків аварії на ЧАЕС пояснюється недостатнім фінансуванням і зменшенням виділених путівок для постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС.

 

            Впродовж 2017 року проліковано в реабілітаційних відділеннях ЛПЗ області та інших закладах 151 особа (що становить 2,5%), з них дорослих – 115 , дітей – 36 . Впродовж 2016 року проліковано в реабілітаційних відділеннях ЛПЗ області та інших закладах 112 особи (що становить 2%), з них дорослих – 97, дітей – 15.

 

           Рівень поширеності хвороб серед постраждалого дорослого населення в 2017 році становить 5088,4  на 1000 постраждалих (2016 році становить 4902,5 на 1000 постраждалих).

           

 

            В структурі поширеності постраждалих найбільшу частку займають:

 

2017

2016

 

- х-би системи кровообігу   

 1487,1 на 1000постраждалих

  1418,1 на 1000 постраждалих

 

- х-би органів травлення      

 1094,3 на 1000 постраждалих

  1056,7 на 1000 постраждалих

 

- х-би органів дихання

   497,8 на 1000 постраждалих

    545,4 на 1000 постраждалих

 

      

 

Рівень захворюваності постраждалого населення області серед дорослих становить у 2017 році  462,8  на 1000 постраждалих (у 2016 році 440,0 на 1000 постраждалих).

 

В структурі захворюваності постраждалих найбільшу частку займають:

 

 

2017

2016

- х-би органів дихання     

190,0  на 1000 постраждалих

  203,4 на 1000 постраждалих

- х-би системи кровообігу      

   66,3 на 1000 постраждалих

    61,3 на 1000 постраждалих

- х-би органів травлення        

   42,5 на 1000 постраждалих

    41,0 на 1000 постраждалих

 

     Станом на 01.01.2018 року серед постраждалого населення  1371 осіб, визнано інвалідами внаслідок аварії на ЧАЕС, в т.ч. 41 дитина. Первинно визнано інвалідами серед постраждалого населення у 2017 році – 29 осіб (дорослих - 27  і    2 дітей), у 2016 році – 26 осіб (дорослих – 20 осіб, дітей – 6 особи).

 

Структура первинної інвалідності серед дорослого населення:

 

-         хвороби серцево-судинної системи    -   15  осіб;

-         злоякісні новоутворення                      -   10 осіб;

-         хвороби нервової   с-ми                       -    1 особа;

-         хвороби органів дихання                                 -    1 особа

 

    В медичних закладах області знаходяться на постійному обліку 4 ліквідатори з променевою хворобою, які отримують відповідне обстеження, лікування та оздоровлення.

 

         У 2017 році померло 99 хворих, показник смертності серед дорослого населення становив 17,7 на 1000 постраждалих. (У 2016 році померло 94 осіб – 16,8 на 1000 постраждалих).

 

       Найбільша частка в структурі смертності становить: 

 

2017

2016

- хвороби с-ми кровообігу                       

53 (53,5%)

58(61,7%)

- онкозахворювання                                 

31 (31,3%)

19(20,2%)

- хвороби органів травлення

5 (5,1%)

3 (3,2%)

- хвороби органів дихання                       

1 (1%)

5 (5,3%)

- травми та отруєння                                

6 (6,1%)

4 (4,2%)

- симптоми, ознаки та відхилення

-

3(3,2%)

- інфекційні та паразитарні х-би             

-

-

- хвороби сечостатевої системи             

-

1 (1,1%)

- хвороби нервової системи                   

2 (2%)

1(1,1%)

- хвороби ендокринної системи

1 (1%)

-

         

          

 

           Дитяче населення:

 

            Рівень поширеності  захворювань серед постраждалих дітей у 2017р. – 1491,9 на 1000 постраждалих (2016р. –1584,8 на 1000 постраждалих).

 

Найбільша частка поширеності по нозологіях становить:

 

2017

2016

- хвороби органів дихання

 788,3на 1000 постраждалих

 765,4 на 1000 постраждалих

- хвороби кістково-м’язевої   с-ми та сполучної тканини     

 128,3на 1000 постраждалих

 130,7 на 1000 постраждалих

- хвороби органів травлення

 121,0 на 1000 постраждалих

  141,3 на 1000 постраждалих

- хвороби ендокринної системи

 106,2 на 1000 постраждалих

 120,9  на 1000 постраждалих

                                                                

            Рівень захворюваності серед постраждалих дітей в 2017 році становить 635,7 на 1000 постраждалих (в 2016 році –665,0 на 1000 постраждалих).

 

          Найбільша частка по нозологіях становить:   

 

 

2017

2016

- х-би органів дихання            

521,4 на 1000 постраждалих        

509,2на 1000 постраждалих   

- х-би органів травлення          

  16,2  на 1000 постраждалих         

  28,9 на 1000 постраждалих       

- х-би ендокринної системи     

  11,1 на 1000 постраждалих         

  10,5 на 1000 постраждалих          

- х-би кістково-м’язевої   

   с-ми  та сполучної тканини                

  10,3  на 1000 постраждалих

  17,7 на 1000 постраждалих         

 

 

У 2017 році первинно визнано 2 дітей інвалідами внаслідок аварії на ЧАЕС (у 2016р. – 6 дітей).

 

Структура первинної інвалідності:

   - вроджена аномалія (вада розвитку) –  2 дитини.

           

           У 2017 році померло 2 дітей:

          - хвороби травлення (цироз печінки, гепат С) -1 дитина;

         - травми і отруєння - 1 дитина.

 

    Головою Львівської обласної державної адміністрації у 2017 році видано  3 розпорядження, а саме:

Розпорядження «Про затвердження заходів до «Дня чорнобильської катастрофи».

Розпорядження «Про комісію з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи при ОДА».

Розпорядження «Про утворення координаційно-дорадчого органу обласної державної адміністрації у справах вразливих категорій громадян».

 

Впродовж 2017 року спільно з департаментом охорони здоров’я та департаментом соціального захисту населення Львівської ОД проведено 5 «круглих столів» з громадськими організаціями щодо проблем «чорнобильців»:

- по забезпеченню лікарськими засобами постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС за рецептам лікарів;

- «круглий стіл» з хворими на  променеву хворобу ;

- З громадськими організаціями «Союз Чорнобиль України», «Матері Чорнобиля», «Інваліди Чорнобиля» щодо медичного забезпечення;

«Медичне забезпечення постраждалих,  реабілітаційне лікування»;

–У начальника відділу організації надання медичної допомоги дорослому населенню ДОЗ ЛОДА  – Голдуна А.Б. та начальника відділу пільг і компенсацій департаменту соціального захисту – Свідницького Н.І. з лікарями, відповідальними за організацію надання медичної допомоги постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС в районах і містах області та громадськими чорнобильськими організаціями про соціальний захист та медичне забезпечення;

– Спільно з представниками громадських організацій «Союз Чорнобиль України», «Матері Чорнобиля», «Інваліди Чорнобиля», «Полин Чорнобиля», «Всеукраїнська спілка ліквідаторів-інвалідів «Чорнобиль-86»  по проблемних питаннях соціального захисту постраждалих, та по реформуванню охорони здоров’я.

          Підготовлено матеріали і взято участь у роботі 4 засіданнях Координаційної ради у голови ЛОДА та його заступників  щодо   соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС».

          Підготовлено матеріали і взято участь у роботі  12 засіданнях Координаційних рад РДА Сихівського, Франківського, Шевченківського, Залізничного, Личаківського районів м. Львова.

 

            Прийнято участь у міжнародній науково-практичній конференції до  20-річчя створення Національного наукового центру радіаційної медицини АМН України м.Київ з яким тісно співпрацюють лікарі диспансеру.

 

         Взято участь у Всеукраїнському  семінарі «Про заходи з реалізації державних програм комплексного медичного забезпечення для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» м.Вінниця.

 

            Проведено обласну науково-практичну конференцію до 31-ї річниці  аварії на ЧАЕС.

            Проведено 4 семінарських занять з лікарями районів і міст області, які відповідають за обслуговування потерпілого населення від наслідків аварії на ЧАЕС, щодо надання медичної допомоги потерпілому населенню.

        

 

В ЛОС диспансері радіаційного захисту населення функціонує громадська консультативна (опікунська)  наглядова рада диспансеру в склад якої входять громадські організації, юристи, ЗМІ. Впродовж 2017р. відбулося 5 засідань опікунської ради.

Надаються безкоштовні консультації з юридичних питань працівниками кафедри медичного права Львівського національного медичного університету ім.. Данила Галицького працівникам диспансеру та постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС.

 

        У диспансері на громадських засадах запроваджено консультативну допомогу населенню постраждалому внаслідок аварії на ЧАЕС лікарем-психотерапевтом, членом громадської консультативної (опікунської) ради.

        Налагоджено тісну співпрацю з всіма чорнобильськими громадськими організаціями області («Союз Чорнобиль України», «Ветерани Чорнобиля», «Матері Чорнобиля», «Інваліди Чорнобиля», «Всеукраїнська спілка ліквідаторів інвалідів «Чорнобиль 86», «Полин Чорнобиля», «Покоління Чорнобиля», «Діти Чорнобиля та іншими ГО).

 

         - до 31-ї річниці від аварії на ЧАЕС спільно з представниками Львівської обласної державної адміністрації, Департаменту охорони здоров’я ЛОДА, Департаменту соціального захисту населення ЛОДА,  Львівської міської ради, Сихівської райдержадміністрації, громадських організацій “Союз Чорнобиль України”, “Інваліди Чорнобиля”, “Діти Чорнобиля”, “Матері Чорнобиля”, “Всеукраїнське об’єднання ветеранів Чорнобиля”, “Покоління Чорнобиля”,  “Полин Чорнобиля” взято участь у мітингу-реквіємі біля пам’ятного знака “Жертвам і героям Чорнобиля” та "круглому столі" за участі голови ЛОДА, Львівської обласної ради та департаментів ЛОДА.

         - до Дня ліквідатора було взято участь у мітингу-реквіємі з нагоди вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та "круглому столі" за участі голови ЛОДА, Львівської обласної ради та департаментів ЛОДА.

         - проведено зустрічі із особами, які знаходяться на диспансерному обліку з приводу променевої хвороби.

          - спільно з громадськими організаціями “Союз Чорнобиль України”, “Інваліди Чорнобиля”, “Діти Чорнобиля”, “Матері Чорнобиля”, “Всеукраїнське об’єднання ветеранів Чорнобиля”, “Покоління Чорнобиля”,  “Полин Чорнобиля” взято участь у теле та радіо передачах місцевих телеканалів.

         

       Впродовж 5-и років диспансер співпрацює з ГО «Допомога для України» м.Мюнхен Німеччина, оновлено близько 30% медичного обладнання, яке було німецькою стороною придбане в Україні не потребувало розмитненню, мало  сертифікати якості і було зразу введено в експлуатацію.

 

          До 31-ї річниці аварії на ЧАЕС лікарями диспансеру оглянуто 100% інвалідів, захворювання яких пов’язане із наслідками аварії на ЧАЕС, проведено медичні огляди осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

         Взято участь у проведенні акцій, а саме:

         - проведено «Дня вимірювання артеріального тиску» потерпілого населення від аварії на ЧАЕС;

           проведено «Дні діагностики та профілактики глаукоми»;

         -  проведено «Дні профілактики туберкульозу і хронічних захворювань органів дихання»;

         - проведено «Дні профілактики онкозахворювань статевої сфери у чоловіків»;

         - проведено «Дні профілактики патології шийки матки і грудної залози у жінок»;       

         - проведено   «Дні профілактики і раннього виявлення цукрового діабету»;

         - проведено «Дні профілактики та раннього виявлення раку молочної залози».

 

       В 2017 році  впроваджено 11  нових, сучасних  методик діагностики і лікування, а саме:

Спільно  з науковцями  Національного інституту терапії імені Л.Т.Малої НАМН України м.Харків лікарями диспансеру впроваджено 5 методик, а саме:

1.Спосіб діагностування гіпертрофії лівого шлуночка у хворих з поєднаним перебігом артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу;

2.Спосіб діагностування розвитку гострої серцевої недостатності у хворих з гострим інфарктом міокарда на фоні ожиріння;

3.Спосіб прогнозування госпітальної летальності у хворих з гострим інфарктом міокарда та цукровим діабетом 2 типу;

4.Діагностика пре-діабету у пацієнтів з гіпертонічною хворобою;

5.Спосіб діагностики хронічної серцевої недостатності ІІ та ІІІ функціонального класу у хворих з артеріальною гіпертензією та супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень.

 

Спільно з Національним науковим центром радіаційної медицини АМН України впроваджено 1 методику:

1.Оптимізація діагностики та лікування гіпертонічної хвороби в учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

 

Спільно з  вищим ДНЗУ "Українською  медичною стоматологічної академією" впроваджено 2 методики:

1.Ефективність та безпечність комбінації метформіну та піоглітазону в комплексній терапії хворих на ішемічну хворобу серця та цукрового діабету 2 типу";

2. Оптимізація лікування хворих на ішемічну хворобу серця із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень".

 

Спільно Львівським Національним медичним університетом ім.. Данила Галицького впроваджено 1 методику:

1. Прогнозування виникнення резистентної артеріальної гіпертензії у пацієнтів старших вікових груп.

 

Спільно  з Науково-дослідним інститутом експериментальної та клінічної медицини Національним медичним університетом ім.. О.О.Богомольця впроваджено 2 методики:

1.Оцінка ефективності лікування хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану із цукровим діабетом 2 типу та дисліпідемією;

2.Оцінка тяжкості перебігу артеріальної гіпертензії, поєднаної з метаболічним синдромом.

 

В 2018 році спільно з наукоцями «Національного інституту терапії імені Л.Т.Малої НАМН України» м.Харків, Національним науковим центром радіаційної медицини Академії медичних наук України м.Київ та Львівським Національним медичним університетом ім. Данила Галицького, ДВНЗ "Івано-Франківським медичним університетом", ДВНЗ "Тернопільським  медичним університетом ім. І.Я.Горбачевського , ДНЗУ "Українською  медичною стоматологічної академією" лікарями диспансеру планується впровадити 8 методик для лікування постраждалого населення.

 

        Лікарями диспансеру у 2017 році видано 3 наукові статті у медичних журналах та 10 статей в ЗМІ. Взято участь у міжнародних, Всеукраїнських, регіональних та обласних науково-практичних конференціях, теле і радіо передачах.

Впродовж 2017р.на Урядову Гарячу лінію ЛОДА, ДОЗ ЛОДА зафіксовано 8 звернень від постраждалого населення внаслідок аварії на ЧАЕС. Всі звернення стосувались безоплатного забезпечення лікарськими засобами при амбулаторному лікуванні за рецептами лікарів. Розпорядником коштів для забезпечення пільгових рецептів є департамент соціального захисту. Жодних скарг щодо якості надання медичної допомоги медперсоналом диспансеру не зафіксовано.

Колектив диспансеру у 2017р. відзначений:

-    до "Дня медичного працівника" відзнакою ДОЗ ЛОДА за "Жертовну працю".

- 3-и подяки колективу диспансеру від громадських "чорнобильських" організацій,

-    1-а подяка від учасників ліквідації аварії на ЧАЕС лікарям диспансеру

(Федак І.Є., Павлів Л.Р., Бенцало Г.В., Печеняк О.Б., Сіренко З.С.)

-   Подяка колективу диспансеру від Національної гвардії України до 31-ї річниці Чорнобильської трагедії.

-    Почесна грамота голови ЛОДА головному лікарю до "Дня ліквідатора"

 

         Проблеми:

1. У зв’язку з подорожчанням вартості лікарських засобів виділена сума коштів ( розпорядником коштів є департамент соціального захисту населення ЛОДА) аптечним закладам для відпуску лікарських засобів за безоплатними рецептами лікарів була недостатньою.

2. Недостатня кількість виділених департаментом соціального захисту населення ЛОДА санаторно-курортних путівок  не дало змоги  оздоровити більшу кількість, хворих постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

3. Недостатньо фінансуються заклади охорони здоров'я закріплені розпорядженням голови ЛОДА для проведення стаціонарного лікування . Потреба на 2018 рік згідно поданих заявок 1597,1 тис.грн. Виділено з державного бюджету МОЗ України 206,9 тис.грн.

4. При проведенні реформування галузі важливо зберегти в районних і міських установах відповідальних осіб за надання медичної допомоги постраждалому населенню від аварії на ЧАЕС.

 

У 2018  році плануємо:

 

- продовження робіт з вивчення детермінованих і стохастичних ефектів особливо серед осіб, що зазнали загального опромінення в дозах понад 250мЗв та на щитоподібну залозу понад 2 ГР.

 

- продовжити диспансерне спостереження і моніторинг порушень найбільш чутливих до радіаційного впливу органів і систем у віддалений період.

 

- продовжити роботу щодо профілактики захворювань спрямованих на зменшення онкологічної та онкогематологічної патології.

 

- продовжувати кураторські виїзди в райони і міста області з метою проведення диспансерних оглядів постраждалого населення та відбору хворих на до обстеження та лікування в обласних спеціалізованих медичних закладах.

 

- взяти участь у організації та проведенні засідань  координаційної ради  з медичних та соціальних проблем потерпілого населення від аварії на ЧАЕС в  Львівській облдержадміністраціїДОЗ ЛОДА, ДСЗ ЛОДА, РДА м.Львова та області, з громадськими організаціями «Союз Чорнбиль України», «Інваліди Чорнобиля», «Діти Чорнобиля», «Матері Чорнобиля» та іншими, а також у організації і проведенні «круглого столу».

 

- продовжити співпрацю з Національним науковим центром радіаційної медицини АМН України, інститутом терапії ім..ак.М.Малої, науковцями ЛНМУ ім.Данила Галицького та іншими по впровадженню нових методів діагностики та лікування. Продовжити співпрацю з німецькою громадською організацією «Допомога для України»

 

- при наявності коштів дооснастити поліклінічне відділення медичною технікою  (реоенцефалограф, дуоденогастрофіброскоп, судинний датчик для УЗД апарату, які відпрацювали свій технічний ресурс і потребують заміни, продовжити  ремонт опалювальної системи.

 

- впровадити механізм щодо заключення декларацій на медичне обслуговування лікарями-терапевтами установи з постраждалим населенням від аварії на ЧАЕС. Впровадження системи E-Health в установі і заключенні угоди з Національною Агенцією служби здоров'я та перетворення диспансеру у комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради "Львівський обласний центр радіаційного захисту населення".

Враховуючи матеріально-технічне забезпечення, високий професійний рівень підготовки медичного персоналу, постійне динамічне спостереження, спеціалізований і індивідуальний підхід, специфіку кожного постраждалого, коморбідність станів (5-6 уражень органів та систем), атиповість перебігу захворювань, постійне звернення постраждалих про можливість заключення з ним та членами їх сімей декларацій. Заключення декларацій з особами, які втратили статус "Чорнобильців" після досягнення  18-ти років про подальше спостереження і лікування у диспансері при реформуванні охорони здоров'я. Впровадити механізм надання медичної допомоги первинного рівня цій категорії населення шляхом перетворення установи у комунальне некомерційне підприємство Львівської ради "Львівський обласний спеціалізований центр радіаційного захисту населення" з послідуючою зміною Статуту установи.

 

 

  Головний лікар                                                      Т.П.Пошивак

27.06.2019

Протипожежне навчання

26 червня 2019 року у КНП ЛОР "ЛОСЦРЗН" головним... →
16.05.2019

З Днем вишиванки!

Встає над світом щире сонце вранці І землю гріє променем... →