м. Львів,
вул. Морозна, 31 А
ПН - ПТ з 09.00 – 18.00
СБ, НД - вихідні

Довідка про організацію надання медичної  допомоги постраждалому населенню внаслідок аварії на ЧАЕС у Львівській області у 2019 році

Довідка

про організацію надання медичної  допомоги постраждалому населенню внаслідок аварії на ЧАЕС у Львівській області у 2019 році

 

           В Національному Реєстрі України по Львівській області накопичувальна база даних постраждалого населення від наслідків аварії на ЧАЕС становить 13313осіб.

 

Станом на 01.01.2020р. на диспансерному обліку знаходиться 6603 постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС.

 

 

  По групах первинного обліку 2019 2018
 – ліквідатори      3676 (55,7%)        3730 (55,5%)
– евакуйовані        589 (8,9%)          595   (8,8%)
– переселені      1069 (16,2%)        1065 (15,5%)
– діти      1269 (19,2%)        1335 (19,9%)

 

Впродовж останніх років спостерігається значне зменшення кількості постраждалого населення від наслідків аварії на ЧАЕС у зв’язку із смертністю дорослих потерпілих, а також позбавленням дітей, які досягли 18-ти років,  статусу постраждалих.   В даний час на території України діє 2-і експертні комісії, які встановлюють  причинний зв’язок захворювання  дітям з наслідками аварії на ЧАЕС (Рівенська, Київська) згідно наказу МОЗ України діти до досягнення 18-ти річчя закладами  охорони здоров’я повинні скеровуватись в Рівненську регіональну комісію по встановленню причинного зв’язку. Якщо дитина не була скерована і їй невстановлений причинний зв’язок захворювання з наслідками аварії на ЧАЕС вона втрачає пільги.

           

       Медична допомога постраждалому населенню надається наступними лікувальними закладами: обласним спеціалізованим центром радіаційного захисту населення, центральними районними лікарнями, міськими центральними лікарнями області і м.Львова і розпорядженнями голови ЛОДА від 07.06.2011р. № 516/0/5-11 та від 12.03.2012р. №150/0/5-12 «Про мережу спеціалізованих медичних закладів області, що забезпечують лікування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» визначено заклади охорони здоров’я для проведення стаціонарного лікування, а саме:

КНП “Львівська обласна клінічна лікарня” – 40 ліжок

КНП “Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих”- 40 ліжок

КНП “Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр”- 20 ліжок

Львівського державного онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру – 20 ліжок

КПН “Львівський  обласний  лікувально-діагностичний  кардіологічний центр”- 10 ліжок

КПН “Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр”- 10 ліжок

КПН “4 міська клінічна лікарня м.Львова”- 20 ліжок

Консультативно-діагностичну амбулаторно-поліклінічну і організаційно-методичну допомогу здійснює обласний спеціалізований центр радіаційного захисту населення. Крім того консультативно-діагностичну та стаціонарну допомогу постраждале населення отримує в обласному діагностичному центрі, в обласному ендокринологічному диспансері, обласній психіатричній лікарні та інших ЗОЗ. Фінансування здійснюється відповідно до кошторисних призначень за кошти медичної субвенції та обласного бюджету.

В центрі працює поліклінічне відділення: кабінет УЗД, ендоскопічний кабінет, кабінети функціональної діагностики, клініко-біохімічна лабораторія, маніпуляційний кабінет, кабінет масажу, відділення медичної статистики та ведення Національного реєстру. Ведеться амбулаторний прийом по 16-ти лікарських спеціальностях. Функціонує регіональна міжвідомча експертна комісія по встановленню причинного зв’язку з дією іонізуючого опромінення для 8 областей Західного регіону.

Проведено головною акредитаційною комісією при МОЗ України акредитацію закладу, підтверджено першу  категорію.

Підключено технічний майданчик центру РЗН до інформаційно-телекомунікаційної системи “Медична інформаційна система” Нelsi”. Зареєстровано всіх лікарів і сестер медичних в Електронній системі охорони здоров’я

Центр забезпечений комп’ютерами, впроваджено програми «Державний Національний Реєстр», «Тріола-Зарплата», «Кадри», «Електронний реєстр листків непрацездатності», “Електронний реєстр виписки безкоштовних ліків”, “Електронний варіант  “Виписки амбулаторного обстеження”,  “МеДок”, електронний реєстр відвідувань пацієнтів з врахуванням персональної сторінки на кожного лікаря.

Затверджено бюджетом кошторисних призначень 6580,3 тис.грн., виконано 6580,2тис.грн., що становить 100% від затвердженого бюджету

  • профінансовано 6580,2 тис.грн., 100% до затвердженого бюджету
  • профінансовано до мінімальної розрахункової потреби 100 %
  • заборгованості по заробiтнiй платi немає
  • заборгованості по індексації  немає
  • станом на 01.01.2020р. по установі відсутня кредиторська заборгованість.

 

  • якi заходи вжито з економiї бюджетних коштів і як використано зекономлені кошти

 

            Економія коштів по КЕКВ 2271 “Оплата теплопостачання” в сумі 4,6 тис.грн. спрямовано на КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії”в сумі 1,3 тис.грн.  та  на КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” в сумі 3,3 тис.грн. для придбання клапану для роботи біохімічного аналізатора. По КЕКВ 2275 ” Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг” в сумі 0,2 тис.грн. спрямовано на КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” за оплату електроенергії. По КЕКВ 2250 “Видатки на відрядження” в сумі 2,5 тис.грн. спрямовано на КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” для придбання клапану для біохімічного аналізатора.  По  КЕКВ 2282 “Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” -1,5тис спрямовано на КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” для проведення розрахунку за надані послуги по поточному ремонту приміщення. По КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці” спрямовано на КЕКВ 2111 “Заробітна плата” -1,3 тис грн. на виплату заробітної плати працівникам за грудень 2019 р. Всього спрямовано зекономлених коштів  на суму 10,1 тис грн.

       Зекономлені кошти працівників центру за рахунок  відпусток  без збереження заробітної плати склали у 2019р. – 81,4 тис.грн.

У 2019 році з числа оглянутих диспансеризацією охоплено 98,41% ( 6498 осіб) постраждалого населення. У 2018 році диспансеризаціє було охоплено 98,1% (6598осіб).

 

У 2019 році амбулаторно проліковано 5594 постраждалих, що становить 96,8  % (ліквідаторів – 3490 , евакуйованих – 548 , переселених – 896 , діти – 660 ). У 2018 році амбулаторно проліковано 5621 постраждалих, що становить 96,3% (ліквідаторів – 3491, евакуйованих – 559, переселених – 892, діти – 679).

Медикаментозне забезпечення хворих за рецептами лікарів та зубопротезування (10 відсотків від загальної суми фінансування) здійснюється департаментом соціального захисту населення відповідно до розподілу видатків “Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС” за територіальним принципом і заключених угод між відділами соціального захисту населення і аптечними та стоматологічними закладами. У 2019 році було виділено 3 600 000 грн . Розпорядником коштів є департамент соціального захисту населення.

 

У 2019 році  стаціонарно в ЗОЗ області    проліковано   1435   постраждалих, що становить 24,8 %. З державного бюджету виділено 219,6тис.грн., які було розподілено ДОЗ ЛОДА між закріпленими стаціонарними  закладами і використано в повному обсязі.

 

У 2019 році по області санаторно-курортним лікуванням було охоплено 451   постраждалих (що становить 7,8 %), з них дорослих – 429, дітей – 22 . У 2018 році по області санаторно-курортним лікуванням було охоплено  437 постраждалих (що становить 7,5%), з них дорослих – 399, дітей – 38. Санаторно-курортні путівки виділяються департаментом соціального захисту населення. Невисокий відсоток оздоровлення постраждалого населення від наслідків аварії на ЧАЕС пояснюється недостатнім фінансуванням і зменшенням виділених путівок для постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС.

 

Впродовж 2019 року проліковано в реабілітаційних відділеннях ЗОЗ області та інших закладах 130 осіб (що становить 2,2%), з них дорослих – 129 , 1- дитина . Впродовж 2018 року проліковано в реабілітаційних відділеннях ЗОЗ області та інших закладах 181 особи (що становить 2%), з них дорослих – 117, дітей –1.

 

Рівень поширеності хвороб серед постраждалого дорослого населення в 2019 році становить 5567,9 на 1000 постраждалих (2018 році становить 5338,0 на 1000 постраждалих).

 

 

            В структурі поширеності постраждалих найбільшу частку займають:

  2019 2018
– х-би системи кровообігу    1614,3на 1000постраждалих   1562,6 на 1000постраждалих
– х-би органів травлення   1147,2на 1000 постраждалих  1122,0 на 1000 постраждалих
– х-би органів дихання    608,2на 1000 постраждалих    578,6 на 1000 постраждалих

      

 

Рівень захворюваності постраждалого населення області серед дорослих становить у 2019 році 495,6 на 1000 постраждалих (у 2018 році 417,4 на 1000 постраждалих).

 

В структурі захворюваності постраждалих найбільшу частку займають:

 

  2019 2018  
– х-би органів дихання  194,5 на 1000 постраждалих   186,0 на 1000 постраждалих  
– х-би системи кровообігу    59,9 на 1000 постраждалих   59,6  на 1000 постраждалих  
– х-би органів травлення   39,9  на 1000 постраждалих   35,3  на 1000 постраждалих  

 

     Станом на 01.01.2019 року серед постраждалого населення  1349 осіб, визнано інвалідами внаслідок аварії на ЧАЕС, в т.ч. 34 дітей.  Первинно визнано інвалідами серед  дорослого постраждалого населення у 2019році – 26 осіб, у 2018році – 29 осіб (дорослих – 27 осіб, дітей – 2 особи).

 

Структура первинної інвалідності серед дорослого населення:

 

  • хвороби серцево-судинної системи –   13 осіб;
  • злоякісні новоутворення –   12 осіб;
  • хвороби нервової системи                   –    1 особа

 

    В медичних закладах області знаходяться на постійному обліку 4 ліквідатори з променевою хворобою, які отримують відповідне обстеження, лікування та оздоровлення.

 

У 2019 році померло 119  хворих, показник смертності серед дорослого населення становив  22,0 на 1000 постраждалих. (У 2018 році померло 122 осіб – 22,3 на 1000 постраждалих).

 

       Найбільша частка в структурі смертності становить:

  2019 2018
– хвороби с-ми кровообігу    71(59,7%)   58 (47,5%)
– онкозахворювання 29 (24,4 %) 36 (29,5%)
– хвороби органів травлення 5  (4,2%) 10 (8,2%)
– травми та отруєння 5 (4,2%) 6 (5,0%)
– хвороби органів дихання 3 (2,5%) 3 (2,5%)
– симптоми, ознаки та відхилення 2(1,7%) 4 (3,3%)
– хвороби сечостатевої системи 2 (1,7%) 1 (0,8%)
– хвороби ендокринної системи 1 (0,8%) 1 (0,8%)
– розлади психіки та поведінки 1 (0,8%) 1 (0,8%)
– інфекційні та паразитарні х-би 1 (0,8%)
– хвороби нервової системи 1 (0,8%)

 

     

 

           Дитяче населення:

 

Рівень поширеності  захворювань серед постраждалих дітей у 2019р. – 1419,2 на 1000 постраждалих (2018р. –1422,1 на 1000 постраждалих).

 

Найбільша частка поширеності по нозологіях становить:

  2019 2018
– хвороби органів дихання  783,3на 1000 постраждалих 764,7 на 1000 постраждалих
– хвороби ендокринної системи  116,3на 1000 постраждалих 101,7 на 1000 постраждалих
– хвороби органів травлення  103,8на 1000 постраждалих 111,3 на 1000 постраждалих
– хвороби кістково-м’язевої   с-ми та сполучної тканини  102,9на 1000 постраждалих 109,7 на 1000 постраждалих

 

            Рівень захворюваності серед постраждалих дітей в 2019 році становить 678,7 на 1000 постраждалих (в 2018 році –600,2 на 1000 постраждалих).

 

Найбільша частка по нозологіях становить:

 

  2019 2018  
– х-би органів дихання  553,1 на 1000 постраждалих  500,8 на 1000 постраждалих  
– х-би органів травлення   16,7на 1000 постраждалих    18,3 на 1000 постраждалих  
– х-би ендокринної системи   9,2на 1000 постраждалих    5,6 на 1000 постраждалих  
– х-би кістково-м’язевої

с-ми  та сполучної тканини

   7,5на 1000 постраждалих    11,1 на 1000 постраждалих  

 

Впродовж 2018- 2019 р. первинно визнано  дітей інвалідами внаслідок аварії на ЧАЕС  не було.

 

           Впродовж 2018- 2019 р. дитячої смертності не було.

 

  Головою Львівської обласної державної адміністрації у 2019 році видано  3 розпорядження, а саме:

Розпорядження «Про затвердження заходів до «Дня чорнобильської катастрофи».

Розпорядження «Про комісію з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи при ОДА».

Розпорядження «Про утворення координаційно-дорадчого органу обласної державної адміністрації у справах вразливих категорій громадян».

 

Впродовж 2019 року спільно з департаментом охорони здоров’я та департаментом соціального захисту населення Львівської ОД проведено 5 «круглих столів» з громадськими організаціями щодо проблем «чорнобильців»:

– по забезпеченню лікарськими засобами постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС за рецептам лікарів;

– «круглий стіл» з хворими на  променеву хворобу ;

– З громадськими організаціями «Союз Чорнобиль України», «Матері Чорнобиля», «Інваліди Чорнобиля» щодо медичного забезпечення;

–  «Медичне забезпечення постраждалих,  реабілітаційне лікування»;

– Спільно з представниками громадських організацій «Союз Чорнобиль України», «Матері Чорнобиля», «Інваліди Чорнобиля», «Полин Чорнобиля», «Всеукраїнська спілка ліквідаторів-інвалідів «Чорнобиль-86»  по проблемних питаннях соціального захисту постраждалих, та по реформуванню охорони здоров’я.

Підготовлено матеріали і взято участь у роботі 4 засіданнях Координаційної ради у голови ЛОДА та його заступників  щодо   соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС».

Підготовлено матеріали і взято участь у роботі  12 засіданнях Координаційних рад РДА Сихівського, Франківського, Шевченківського, Залізничного, Личаківського районів м. Львова.

 

Взято участь у Всеукраїнській виїздній нараді-семінарі «Питання забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи» м.Трускавець – березень 2019 р.

Участь у Всеукраїнській виїздній нараді з питань соціального і медичного захисту громадян постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС – жовтень м. Моршин

            Взято участь у нараді Національного наукового центру радіаційної медицини Академії медичних наук України та МОЗ України по питанню впровадження реформ в закладах охорони здоров’я, що надають допомогу постраждалому населенню від наслідків аварії на ЧАЕС.

 

Проведено 4 семінарських занять з лікарями районів і міст області, які відповідають за обслуговування потерпілого населення від наслідків аварії на ЧАЕС, щодо надання медичної допомоги потерпілому населенню.

 

 

В ЛОС центрі радіаційного захисту населення функціонує громадська консультативна (опікунська)  наглядова рада центру в склад якої входять громадські організації, юристи, ЗМІ. Впродовж 2019р. відбулося 4 засідань опікунської ради.

Надаються безкоштовні консультації з юридичних питань працівниками кафедри медичного права Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького працівникам центру та постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС.

 

        У центрі на громадських засадах запроваджено консультативну допомогу населенню постраждалому внаслідок аварії на ЧАЕС лікарем-психотерапевтом, членом громадської консультативної (опікунської) ради.

Налагоджено тісну співпрацю з всіма чорнобильськими громадськими організаціями області («Союз Чорнобиль України», «Ветерани Чорнобиля», «Матері Чорнобиля», «Інваліди Чорнобиля», «Всеукраїнська спілка ліквідаторів інвалідів «Чорнобиль 86», «Полин Чорнобиля», «Покоління Чорнобиля», «Діти Чорнобиля та іншими ГО).

 

до 33-ї річниці від аварії на ЧАЕС спільно з представниками Львівської обласної державної адміністрації, Департаменту охорони здоров’я ЛОДА, Департаменту соціального захисту населення ЛОДА,  Львівської міської ради, Сихівської райадміністрації, громадських організацій “Союз Чорнобиль України”, “Інваліди Чорнобиля”, “Діти Чорнобиля”, “Матері Чорнобиля”, “Всеукраїнське об’єднання ветеранів Чорнобиля”, “Покоління Чорнобиля”,  “Полин Чорнобиля” взято участь у мітингу-реквіємі біля пам’ятного знака “Жертвам і героям Чорнобиля” та “круглому столі” за участі голови ЛОДА, Львівської обласної ради та департаментів ЛОДА.

         – до Дня ліквідатора було взято участь у мітингу-реквіємі з нагоди вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та “круглому столі” за участі голови ЛОДА, Львівської обласної ради та департаментів ЛОДА.

проведено зустрічі із особами, які знаходяться на диспансерному обліку з приводу променевої хвороби.

          – спільно з громадськими організаціями “Союз Чорнобиль України”, “Інваліди Чорнобиля”, “Діти Чорнобиля”, “Матері Чорнобиля”, “Всеукраїнське об’єднання ветеранів Чорнобиля”, “Покоління Чорнобиля”,  “Полин Чорнобиля” взято участь у теле та радіо передачах місцевих телеканалів.

          До 33-ї річниці аварії на ЧАЕС лікарями центру оглянуто 100% інвалідів, захворювання яких пов’язане із наслідками аварії на ЧАЕС, проведено медичні огляди осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

 

В 2019 році спільно з науковцями «Національного інституту терапії імені Л.Т.Малої НАМН України» м.Харків, Національним науковим центром радіаційної медицини Академії медичних наук України м.Київ та Львівським Національним медичним університетом ім.. Данила Галицького лікарями центру  впроваджено 10    нових методик для лікування постраждалого населення.

 

 

          Клініко-діагностичною лабороторією центру у 2019 році впроваджено дослідження показників згортання крові, швидкі тести на RW.

 

       Лікарями центру у 2019 році видано  5 наукових статей у медичних журналах та 10 статей в ЗМІ. Взято участь у міжнародних, Всеукраїнських, регіональних та обласних науково-практичних конференціях.

 

На стаціонарне лікування у ННЦРМ АМН України було скеровано  11  осіб.

        Впродовж 2019 року лікарями центру здійснено  шість бригадних  виїздів в ЗОЗ області проведено ультразвукові обстеження та відібрано хворих на дообстеження та лікування у спеціалізованих обласних медзакладах.

       

В 2020 році планується спільно з науковцями «Національного інституту терапії імені Л.Т.Малої НАМН України» м.Харків, Національним науковим центром радіаційної медицини Академії медичних наук України м.Київ та Львівським Національним медичним університетом ім.. Данила Галицького лікарями центру  впровадження    нових методик для лікування постраждалого населення.

 

        

 

Проблеми:

 

1.Недостатня кількість виділених департаментом соціального захисту населення ЛОДА санаторно-курортних путівок  не дало змоги  оздоровити більшу кількість, хворих постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

  1. У зв’язку з подорожчанням вартості лікарських засобів виділена сума коштів Мінсоцполітики та обласним бюджетом аптечним закладам закріпленим розпорядженням голови ЛОДА для відпуску лікарських засобів за безоплатними рецептами лікарів була недостатньою.

 

Основні п’ять   організаційних заходів (проектів) запланованих на 2020 рік:

– продовження робіт з вивчення детермінованих і стохастичних ефектів особливо серед осіб, що зазнали загального опромінення в дозах понад 250мЗв та на щитоподібну залозу понад 2 ГР.

 

– продовжити диспансерне спостереження і моніторинг порушень найбільш чутливих до радіаційного впливу органів і систем у віддалений період.

 

– створення кабінету “Здорового ока” для лікування хворих з радіаційною катарактою

– створення мобільної медичної  паліативної бригади

– впровадити гістероскопію в гінекологічному кабінеті відповідно до Програми медичних гарантій у 2020 році

– впровадити колоноскопію в ендоскопічному кабінеті відповідно до Програми медичних гарантій у 2020 році

– продовжити роботу щодо профілактики захворювань спрямованих на зменшення онкологічної та онкогематологічної патології.

 

– продовжувати бригадні виїзди в райони і міста області з метою проведення диспансерних оглядів постраждалого населення та відбору хворих на до обстеження та лікування в обласних спеціалізованих медичних закладах.

 

– взяти участь у організації та проведенні засідань  координаційної ради  з медичних та соціальних проблем потерпілого населення від аварії на ЧАЕС в  Львівській облдержадміністрації,  ДОЗ ЛОДА, ДСЗ ЛОДА, РДА м.Львова та області, з громадськими організаціями «Союз Чорнбиль України», «Інваліди Чорнобиля», «Діти Чорнобиля», «Матері Чорнобиля» та іншими, а також у організації і проведенні «круглого столу».

 

– продовжити співпрацю з Національним науковим центром радіаційної медицини АМН України, інститутом терапії ім..ак.М.Малої, науковцями ЛНМУ ім..Данила Галицького, по впровадженню нових методів діагностики та лікування,  продовжити співпрацю з німецькою громадською організацією «Допомога для України»

 

 

 

   Директор                                                                                Т.П.Пошивак

Контактна форма